Kontakt
Cranberry Corner
Svärdvägen 3
18233 Danderyd
Sverige

webshop.cranberrycorner.se
08-753 23 33

Wasa Ecotextil AB

Classic Textile of Sweden har ända sedan starten värnat om miljö och sociala frågor . Idén är att sälja hem- och livsstilsprodukter av bra kvalitet till rätt pris med  så lite negativ påverkan på miljö och människor som möjligt.