Wasa Ecotextil AB

Classic Textile of Sweden har ända sedan starten värnat om miljö och sociala frågor . Idén är att sälja hem- och livsstilsprodukter av bra kvalitet till rätt pris med  så lite negativ påverkan på miljö och människor som möjligt.