Personuppgifter Cranberry Corners webshop

Sekretesspolicy

Genom att tillhandahålla dina personuppgifter i samband med en beställning av en vara eller tjänstsamtycker du till att din information används för att leverera de varor, tjänster, garantiåtagande och erbjudande vi erbjuder som butik och webshop.

Vi behandlar följande personuppgifter

Personuppgifter som registreras när du eller vi skapar en användarprofil, order, beställning eller vid uppdatering av dessa. Gäller till exempel namn, adress, mobilnummer, e-postadress osv

– Information via cookies.

– Information som du lämnar via vår butik eller kundtjänst. 

– Information som du lämnar i samband med tjänsteansökan eller som anställd

– Information som du lämnar som representant/ombud/kontaktperson för juridisk person.

Genom att tillhandahålla dina personuppgifter samtycker du till att din information används för att leverera de varor, tjänster, garantiåtagande och erbjudande vi erbjuder som butik och e-handelsföretag.

Till vem vi delar med oss av dina uppgifter

Vi delar endast dina personuppgifter med våra leverantörer inom kundservice, betalning, transport och teknisk support. Dessa leverantörer behöver informationen för att kunna tillhandahålla sina tjänster till oss inom ramen för de åtaganden vi har mot dig.

All information lagras hos vår leverantör av affärssystem samt leverantör av datasupport (dataserver). Lagring sker i Sverige.

Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal som har tillgång till informationen i kraft av sin yrkesmässiga position och som är föremål för ett åtagande att endast hämta/använda uppgifterna för det angivna och legitima ändamålet för vilket de har samlats in.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som behövs för att utföra de tjänster som beskrivs i detta dokument eller du själv väljer att dina uppgifter raderas. Om du inte har handlat eller haft någon annan interaktion med oss inom 5 år, kommer vi att radera dina personuppgifter. Undantag från detta är om vi inte är juridiskt skyldiga att spara dem eller det är av grundläggande intressen att skydda den registrerade eller juridisk person.

Hur kan du få information om vilka uppgifter vi har sparat

Du kan när du vill få tillgång till vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Du kan dessutom ändra eller begränsa denna information. Du har även rätt att återkalla ditt samtycke. Detta med undantag av information som krävs att vi lagrar av juridiska skäl (tex myndigheter).

Du kontaktar oss via vår e-post info.cranberrycorner.se eller telefon 08-753 23 33 där vi bistå dig i detta (vi kan begära kontroll information för att säkerställa att du är rätt person).

Vill du trots detta lämna in ett klagomål, kan du göra detta hos Datainspektionen som övervakar att regelverket efterlevs i Sverige. Vill du läsa mer om dataskyddsförordningen och GDPR kan du göra det på Datainspektionens hemsida.